Passend werk van belang bij re-integratie tweede spoor

Wanneer een gedeeltelijk arbeids(on)geschikte werknemer via een spoor 2 re-integratietraject een nieuwe baan vindt kan de werkgever de zieke werknemer detacheren of de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer beëindigen. Wanneer men kiest voor de eerste optie en zowel de werknemer als de oude en de nieuwe werkgever tevreden zijn over de werkhervatting kan de detacheringsovereenkomst worden omgezet in een rechtstreekse arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever.

Maar wat te doen als de nieuwe werkgever de medewerker niet op detacheringsbasis wil aannemen? Of wanneer de nieuwe werkgever niet weet dat de aan te nemen medewerker in de ziektewet zit bij zijn huidige werkgever? In dat geval is het belangrijk dat de medewerker beter gemeld wordt voor passend werk. Passend werk zijn werkzaamheden die de werknemer ondanks zijn ziekte wel nog kan uitvoeren. Het passende werk moet aansluiten op de opleiding en achtergrond van de zieke werknemer. Zaken als her functieniveau verandering in reistijd of werktijden zijn hierbij ook van belang. Kortom: niet al het werk is als passend te beschouwen. Een administratief medewerker kan bijvoorbeeld niet zomaar als taxichauffeur worden ingezet. Het nieuwe passende werk moet zoveel mogelijk op het niveau van de oorspronkelijke functie liggen.

De werknemer is bij re-integratie spoor 2  verplicht passend werk te accepteren. Indien de werknemer van mening is dat de nieuwe baan niet passend is kan deze een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen. Ook de werkgever kan dat overigens doen, maar het is in de eerste plaats aan de Arbodienst om een oordeel te geven over de passendheid van de externe functie. Zoals gezegd kan zowel de werknemer als de werkgever het UWV verzoeken zich uit te spreken over de passendheid van de functie. Het is dus zeker verstandig om ‘toestemming’ aan UWV te vragen. Indien UWV van oordeel is dat de nieuwe functie passend is en werknemer weigert deze te aanvaarden, dan hoeft de werkgever niet langer het loon door te betalen. Ook voor het toepassen van de loonsanctie is het aan te bevelen dit eerst te overleggen met UWV.  Wanneer u als werkgever of werknemer met spoor 2 re-integratie te maken krijgt kunt u een re-integratie- of outplacementbureau inhuren. Op Outplacementbureaukiezen.nl of Outplacement Startpagina kunt u een outplacementbureau in uw regio vinden.